Várnai László

Magunkról


A 2014. őszi önkormányzati választásokon 9,27 százalékot értünk el. Ezzel az eredménnyel – a két nagy párt mögött,  megelőzve az LMP-t és a Jobbik-ot – a harmadik helyen végeztünk.
A képviselőtestület megalakulását követően végül csak a második körben sikerült elérnünk, hogy a megszerzett szavazatokkal arányos számú bizottsági helyet, valamint környezetvédelmi tanácsnoki tisztséget kapjon egyesületünk.


Egészségügyi Bizottság: Dr. Lengyel István
Környezetvédelmi Bizottság: Várnai László
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság: Zágon Zsuzsa
Szociális Bizottság: Szilkai Anna
Köznevelési, kulturális, ifjúsági és sport Bizottság: Gergely Andrea

Ismerje meg programunkat, képviselőjelöltjeinket

 

A CivilZugló Egyesületet 2007-ben a kényszer hozta létre, a Mexikói úthoz tervezett pláza ijesztő terve. Két tucatnyi környékbeli, fiatalok és nyugdíjasok, tanárok, építészek, üzletemberek, egyetemisták éreztük úgy, most muszáj összefogni, különben befektetők és pártpolitikai háttéralkuk áldozata lesz a környékünk. Elértéktelenednek otthonaink, autóparkolóvá válnak utcáink, kamion terminállá környékünk, élvezhetetlenné lesznek kertjeink, odalesz nyugalmunk. Az óriásméretű épület és azzal járó forgalom tönkretette volna Herminamező kertvárosát, szeretett lakóhelyünket. Sikerrel szálltunk szembe a gátlástalan beruházóval és az akkori kerületvezetéssel.

Eközben rájöttünk, nem számíthatunk Budán lakó országgyűlési képviselőnkre, Zuglót korábban sose látott polgármesterünkre, sem a pártközponti utasításokat követő, pártlistákon bejutó, csak plakátról ismert, elszámoltathatatlan, visszahívhatatlan képviselőinkre. 
Csak magunkra, és azokra, akik már belátták, a politika árt a kerületnek, akikben van elszántság, hogy merjenek tenni, összefogni hogy megvédjék környezetüket, otthonaikat.
Az összetartó, önszerveződő lakosságra, a magukért kiálló emberekre, a saját érdekeikért kiálló Zuglóiakra számíthatunk.

Meguntuk az ígéreteket. A számtalanszor megígért M3-as zajvédő falat, csak a választások szórólapjain megvalósuló parkokat, a járhatatlan Thököly utat, a dübörgő kamionforgalmat.

Egyesületet alapítottunk. Szakértői javaslatokat teszünk, egyeztetünk az önkormányzattal, ha muszáj tiltakozunk, és ha kell, cselekszünk.

Csatlakozzon hozzánk, segítsük magunkat, itt lakókat!
A mottónk nem bonyolult: Mi itt lakunk!

Különösen fontosnak tartjuk Zugló zöldterületeinek megvédését, számos a kerületbe nem illő épület ügyében szólaltunk meg, közösségépítő rendezvényt, Herminamezei Napot szervezünk, szépítjük a környezetünk, aluljárókat festünk ki, kiálltunk a szakrendelőért, és jelenleg a legfontosabbküzdünk a Városliget beépítése ellen.

Miért van szükség ránk, civilekre?

Az Egyesület alapszabályában lefektetett céljai:
- Zugló értékeinek, zöld területeinek, természeti környezetének megóvása
- a forgalom csökkentése, lakóközösség képviselete, a hivatallal, a beruházókkal szemben
- közösségépítés, a folyamatos párbeszéd, a helyi nyilvánosság megteremtése
- részvétel a döntéshozatalban.

A kampányokban sokan sok mindent ígérnek. Szerintünk érdemes inkább az eddigi tetteket nézni.

Mit tett a Civilzugló Egyesület eddig?

A zöldterületek védelme

Zugló, Pest valamikori rózsadombja sokszáz fát, sokezer négyzetméternyi zöldterületet vesztett az elmúlt évtizedekben. Az eltűnő sportpályák, a közparkok helyére bevásárlóközpontok, lakóparkok épültek. A folyamatot meg kell állítani. Egyesületünk sikeresen akadályozta meg a Mexikói úthoz tervezett óriáspláza beruházást. Részt veszünk minden nagyobb beruházás véleményezésében, nyomásunkra a MUNDO beruházás a tervezett 199.000m2-ről a felére csökkent. Aktív szerepet vittünk az új, a beépítések nagyságát, a zöldterületek fokozottabb védelmét előíró új Szabályozási Terv megalkotásában.

A kerület hangulatának, régi épületeinek megőrzése

Az elmúlt húsz évben sokhektárnyi zöldterület mellett sok tucatnyi régi, hangulatos ház, villa esett a beépítők áldozatává, került a helyükre monstrum lakópark, a környezetébe nem illő ház. A kerületi lakosok, civil egyesületek tíz éven át kérték a Helyi védelem megalkotását, de kérésüket minduntalan elutasították az ingatlan fejlesztőkkel, beruházókkal jó barátságot ápoló pártok. Egyesületünk vezetője 2010 novemberében képviselővé választása utáni első hónapban benyújtotta a Helyi Épített Örökségvédelmi Rendeletet. Közel háromszáz zuglói épület és több telep került védettség alá, (Postás, Vitézi telep) ezek az épületek már nem bonthatók le, korhű megóvásukat rendelet védi.

Közösség építés – a Herminamezei Nap

Eddig két alaklommal rendeztük meg a Herminamezei Napot, iskolák léptek fel, mutatkoztak be, biopiac, sportbemutatkozók és a Hot JAZZ Band tette feledhetetlenné a Kassai téri rendezvényt, melyből szeretnénk tradíciót teremteni. Fontosnak tartjuk, támogatjuk a helyi, kisközösségi eseményeket, garázsvásárokat, utcabálokat, ezáltal a lakosok megismerik egymást, együttműködő, érdekeiket jobban képviselő közösséggé válnak.

Aluljáró festések – környezetünk szépítése egyben közösségépítés is

A CivilZugló Egyesületnek afféle védjegyévé váltak a kerületi aluljáró festések. 2008 óta pár évente, ahogy megkopnak-megcsúnyúlnak, újra és újra kitakarítjuk, rendbetesszük, megszépítjük a környékbeli, korábban elhanyagolt, siralmas állapotú aluljárókat.
A munkában részt vesznek gyerekek is, sőt gyakran az arra haladó járókelők is beszállnak. Felfestjük, ami számunkra Zugló: fákat, sétálókat, bringásokat, házakat. Az biztos, a koszos összegrafittizett „legyünk túl rajta" aluljárókat a festés után örömmel nézegetik a lakosok.
2014. első aluljáró - Erzsébet királyné útja
2014. második aluljáró - Korong utca
2014. harmadik aluljáró - Tábornok utca
2015. negyedik aluljáró - Mexikói út, Kisföldalatti végállomásnál

Küzdelem a Városliget beépítése ellen – rendbetétel igen, beépítés nem!

A Városliget a zuglóiak egyik legnagyobb értéke, 99 évre egy vagyonkezelő cégnek az odaadása a fidesz egyik legnagyobb bűntette a kerület ellen. Egyesületünk a többi városfejlesztéssel, környezetvédelemmel foglakozó szakmai és civil szervezettel együtt alapvetően hibásnak tartja a Városliget múzeumokkal beépítésének koncepcióját.
Aláírásgyűjtésbe kezdtünk, melyet eddig 15 ezer ember támogatott (2015. július eleje). Rendeztünk fa örökbefogadással összekötött tüntetést, demonstráltunkpiknikeltünkfelszólaltunk a fővárosi közgyűlésen. Petíciónkat innen innen letöltheti. Együtt megakadályozhatjuk, hogy a Városliget közepébe 40 méter magas monstrumokat építsenek!


Az Egyesület a következő általános célokkal jött létre:

- Zugló hosszú távú fejlődésének elősegítése, értékeinek megóvása
- Folyamatos helyi nyilvánosság megteremtése, javaslatok
- A kerületet érintő fontosabb kérdésekről rendszeres vita lehetőségének megteremtése
- Civil szervezetek, a helyi közösség folyamatos bevonása a település fontos kérdéseiről való döntésbe
- A Zuglói Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat Zuglót érintő munkájának figyelemmel kisérése
együttműködés és egyeztetés. Párt- egyéni érdekektől mentes, a település érdekeit szem előtt tartó döntések kikényszerítése
- A helyi közösségek önszerveződésének segítése, közösségi érdekvédelem
- A civilek bejuttatása az önkormányzatba és ott az egyesület céljainak képviselete, részvétel a döntéshozatalban

"Tetszik" képgalériánk:

 

Konkrét célok, amelyeket a kerület jövője szempontjából az egyesület különösen fontosnak tart:

  • A természeti környezet megóvása
  • Élhető városrész megteremtése, a zöld területek megóvása, fejlesztése
  • A Millfav végállomásra tervezett bevásárló központ ügyében a lakosság képviselete
  •  A Bosnyák téri MUNDO központ ügyében a lakosság képviselete
  • A közösségi terek, sportpályák megóvása
  • Az átmenő forgalom csökkentése, a közösségi közlekedés javítása
  • A lakosság, a kis közösségek képviselete a túlzott beépítések, ingatlanfejlesztések ellen
  •  A Városliget megóvása a megalomán múzeumi épületekkel való beépítéssel szemben

"NEM tetszik" képgalériánk:

A kerületi problémák jelentős része fővárosi hatáskör, ezért a kerületnek az eddigieknél jóval határozottabban kell képviselnie érdekeit a Fővárosban.
 

Mi itt lakunk!

Helyi lakosok az Önkormányzatba? Egyszer érdemes kipróbálni!
Támogassa Ön is Egyesületünket és Várnai Lászlót, hogy Zuglóban
zuglói lakosok is dönthessenek fontos kérdésekben.