Várnai László

Szociálpolitikai Kerekasztal

2015. február 9.   >   Gindert László

2015. február 9-ére Szociálpolitikai kerekasztalt hívott össze Karácsony Gergely polgármester Zuglóban.
Ennek apropója az 1993. évi Szociális törvény 2015. évben hatálybalépő módosítása miatt kialakult - szűk-határidejű - szabályozási kényszer volt (lásd EMMI Tájékoztató).

Az állam részben kivett a törvény hatálya alól néhány segélyezési formát (pl. rendszeres szociális segély, méltányossági közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, stb.), részben tovább folytatta a hatáskörök elválasztását az állami és önkormányzati feladatok között. A helyi önkormányzati szociális ellátásokat egységesen települési támogatásnak nevezte el és annak forrásául a települési adókat jelölte meg, ezzel egyben kivonulva azok finanszírozásából. A szabályozás ugyanakkor szabad kezet ad a helyi szociális ellátások meghatározásában a települési adó biztosította keretek között. (Index: 'Szegény, és pont itt lakik? Pech')

A Kerekasztal meghívottjai - a képviselőkön és a szocális bizottság tagjain túl - az ellátási szolgáltatást nyújtó intézmények, valamint az érintetteket képviselő civil szervezetek voltak. Az írásban előzetesen megkapott szabályozási elképzelések mellett a polgármester külön prezentációban foglalta össze a koncepció lényegét.
Szocialis kerekasztal41
A szabályozás főbb céljai a következők:
- minden rászoruló zuglói személy vagy háztartás számára garantálja egy minimális jövedelemhez jutást, kiegészíti az állam által nyújtott egyéb támogatási formákat és munkára ösztönöz,
- megakadályozza a kilátástalan anyagi helyzetbe kerülők lakhatásának elvesztését,
- nem várt kiadásokat kompenzál, élethelyzeteket kezel,
- a rászoruló családokban élő gyermekek életesélyeit kívánja javítani.

Fentiek megvalósítása érdekében a települési támogatás keretében az alábbi új, vagy változó módon nyújtott ellátásokat javasolja:
1. Minimumjövedelem juttatás (MJ)
2. Lakhatáshoz kapcsolódó támogatások
3. Eseti szociális segély
4. Tanévkezdési támogatás

Az egyes támogatásoknak nem csak a mértéke, de a hozzájutás feltéterendszere is jól meghatározott a jogousltsági, és együttműködési kritériumok alapján ezzel is érvényre juttatva a rászorulási elvet és a munkáraösztönzési hatást. A javaslat törekszik a megszűnő juttatásokat is beépíteni, de egyúttal megtartani a 2014. évi több, mint 400 milliós keret nagyságrendjét. A Minimumjövedelem juttatás nem csak újszerűsége miatt kiemelendő, hanem az egy főre jutó úgynevezett "ekvivalens jövedelem" számítási módszertan bevezetésével is egyedülálló Magyarországon. Ez a nemzetközi gyakorlatban ismert számítási módszer figyelembe veszi a család különböző tagjainak eltérő fogyasztási igényeit is, s ezáltal igazságosabb elosztást biztosít. (Index: Magyarország szegényei, Zuglóban egyesüljetek!)

A támogatási rendszer igénybevételének eljárásrendjét is hozzá kell igazítani az új szabályozáshoz aminél a kérelmezés, és ügyintézés egyszerűsítése a cél. Ennek szervezeti feltételeit mind az önkormányzati hivatalnál, mind a Zugló Családsegítő és Gyermekjóléti Központnál biztosítani kell.

A Központ igazgatója, Pataki Éva felszólalásában támogatta az elképzeléseket annak kockázata mellett is, hogy az időszűke nem teszi lehetővé pontos hatástanulmány elkészítését. Karácsony Gergely ennek kezelésére szeptemberben a szabályozás eredményeinek, hatásának áttekintését javasolja, szükség szerinti korrekciók végrehajtásával együtt.

A hozzászólók kérdései szintén a szűk határidejű szabályozási kényszer kockázataival foglalkoztak, de a koncepció alapvetéseivel mindenki egyetértett és annak továbbdolgozását egyetértő szavazatukkal támogatták.

A települési támogatás új szabályozását a Zuglói képviselő testület 2015. február 26-ai ülésén kell elfogadni március 1-ei hatálybalépéssel.

További vonatkozó források:
1993. évi III. Szociális törvény
EMMI tájékoztatóGindert László
Szociális bizottsági tag
CivilZugló Egyesület


Szocialis kerekasztal2
Szocialis kerekasztal31
Szocialis kerekasztal1
Képek forrása: Karácsony Gergely, Facebook

Mi itt lakunk!

Helyi lakosok az Önkormányzatba? Egyszer érdemes kipróbálni!
Támogassa Ön is Egyesületünket és Várnai Lászlót, hogy Zuglóban
zuglói lakosok is dönthessenek fontos kérdésekben.