Várnai László

Humán Fórum – 2015. március 20.

Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

A Fórum alapja a Központ miniszteri rendeletben meghatározott éves beszámolási kötelezettsége.

Az eseményen először Szabó Rebeka alpolgármester tartott általános, majd kerületspecifikus tájékoztatást. A magyarországi helyzettel kapcsolatban kiemelte, annak ellenére, hogy a gyermekek szociális helyzete az EU-s átlag alatt van, az alapellátás reformjáról, de még ésszerűsítéséről sem beszélhetünk. Sokkal inkább egyfajta "intézménytelenítés" tapasztalható, ami a meglévő és működő szervezetek felszámolásáról szól. Zuglóval kapcsolatban kiemelte, hogy a rendszerben dolgozók átlagos bérszínvonala alacsony. Itt fontos megjegyezni, hogy Várnai László hasonló tárgyú javaslatát, melyben az óvodákban dolgozók (ZIK fenntartású óvodák minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak köre) alacsony bérének érzékelhető emelésére tett javaslatot a Testület a Zuglói2015. Évi Költségvetését tárgyaló március 5-ei ülésen, elutasították. Továbbmenve Szabó Rebeka megemlítette a jelzőrendszer fejlesztésének szükségességét, a gyermekjogok szélesítésének fontosságát, átfogó szociális térkép hiányát.

Az eredmények közül kiemelte az új Zuglói Szociális rendeletet, ami számos ponton próbálja meg betömni az országos szabályozás ütötte lyukakat. A minimum jövedelem juttatásnak (MJJ) várhatóan 300, a lakhatási támogatásnak 3.000 érintettje lesz, és a többi módosuló elemtől is pozitív eredményeket várnak. Megemlítésre került még a három új óvodapszichológusi pozíció, a Vöröskeresztnek biztosított iroda, a lakhatás biztosításának kiemelt fontossága. Ez utóbbi kapcsán Szociális ügynökség koncepciójának kidolgozását kezdeményezte az Alpolgármester Asszony.

Ezt követően Varga Sándor, a Gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője adott tájékoztatást saját területéről. 2014-ben 18.300 0-18 év közötti gyermeket tartottak nyílván, amin belül a lakóparkok megjelenésének köszönhetően nőtt a 0-3 év közöttiek aránya. A szolgálat által ellátottak száma 1.375 volt. S bár a jelzőrendszer által küldött jelzések száma csökkent, a veszélyeztetettségi körben továbbra is a szülői magatartás vezet, mint fő ok, döntően a családok rossz anyagi hhelyzete miatt. A veszélyeztetettség területile főleg belső Zuglót, Zugló városközpontot és a 3-as körzetet (Pillangó-Kerepesi-Hungária-Egressy út) érinti. A családok átmeneti otthona 4 lakással bővült. A szolgáltatás főbb feladatai továbbrai is a jogi, a növekvő mediációs, a fejlesztési támogatás, illetve az egyedinek tekinthető kapcsolatügyelet biztosítása.

Ezután Korenyák Zsófia a fiatalkorúakkal (döntően 12-16 évesek) foglalkozó kezdeményezésről, illetve gyakorlatról tájékoztatott (ZUMCSA). A fiatalokat egyéni, csoportos, utcai, iskolai csatornákon próbálják elérni. Fő céljük a függőségekkel kapcsolatos széleskörű tájékoztatás, a kommunikációs csatornák bővítése, a célképzés, motiváció erősítése, a csapatépítés. Az általános tájékoztatók helyett áttértek az osztályfőnöki órákon keresztüli, illetve témaspecifikus csoportfoglalkozásokra. Így ugyan kevesebb fiatalhoz jutnak el, de a hatékonyság többszörös.

A Családsegítő Központ munkájáról Szombati Cecília szakmai vezető számolt be. A klasszikus szolgáltatásokon (adósságkezelés, gyermeknap, szabadidős foglalkozások) túlmenően kiemelte, hogy az álláskeresési csoportnak 600 ügyfele volt, akik közül 350-et tudtak csoportos foglalkozás révén támogatni, illetve munkaközvetítő programjukban 1.000 iskolást értek el. 2013. Óta új, és nehezen kezelhető feladatuk a menekültekkel, oltalmazottakkal való kötelező együttműködés, aminek sok feltétele (pl. gyakran a megfelelő tolmácsolás) még nem biztosított az érintettek számához képest.

A plenáris előadásokat Asztalkonferenciák követték, ahol az iskolai erőszak; drog; gyermekekkel szembeni rossz bánásmód; lakhatási szegénység gyermekes családokban; migráns gyermekek/családok, cigány gyermekek és fiatalok témákban.

Pataki Éva a ZCSGYK vezetője összefoglalója végén javasolta, hogy a Szociálpolitikai kerekasztal mintájára legyen Gyermekjóléti kerekasztalra is lehetőség a jövőben, illetve megemlítette, hogy a tevékenységük, intézményeik job megismertetése érdekében Szociótúrát terveznek a Képviselőtestület tagjainak, és az érdeklődőknek.

Gindert László
Szociális bizottsági tag
CivilZugló Egyesület

Mi itt lakunk!

Helyi lakosok az Önkormányzatba? Egyszer érdemes kipróbálni!
Támogassa Ön is Egyesületünket és Várnai Lászlót, hogy Zuglóban
zuglói lakosok is dönthessenek fontos kérdésekben.