Várnai László

Közérdekű adatigénylés

Miután nem kaptunk érdemi választ a közvetlenül a Városliget Zrt-nek feltett kérdésünkre, közérdekű adatigényléssel fordultunk hozzájuk. Alapvetően azt szerettük volna megtudni, mekkora lesz konkrétan az Új Nemzeti Galéria épülete, mert a www.ligetbudapest.org honlapjukra feltöltött terveken csak magassági méreteket találtunk, alaprajzi méretezés nem szerepelt.

Elsőre elektronikus levélben kérdeztük erről a Városliget Zrt-t, és hamarosan kaptunk is választ, de a megküldött pdf-ekben továbbra sem találtuk meg, mekkora lesz pontosan. Mi viszont nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy pontosan mekkora épületek hová fognak kerülni, ezért közérdekű adatigénylésben próbáljuk megtudni, a többi tervezett múzeumépülettel együtt.

A választ 2015. július 15-ig kell megkapnunk.question mark


Címzett:
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tárgy:
Közérdekű adat igénylés - A Városligetben felépítendő új múzeumépületek alaprajzai és elhelyezésük


Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Városligetbe tervezett múzeumi épületekkel kapcsolatban az alábbiakat:

- Jól olvasható, méretezett alaprajz a Shonetta, illetve a SAANA által tervezett Új Nemzeti Galéria (és Ludwig Múzeum) épületéről, különösen az épületek befoglaló méretei vonatkozásában,
- jól olvasható, konkrét helyszínrajz, méretezett elhelyezési terv, hogy ténylegesen hová tervezik az Új Nemzeti Galéria (és Ludwig Múzeum) épületét elhelyezni mindkét terv esetében, az utaktól, beazonosítható, ismert tereptárgyaktól hány méterre?
- Jól olvasható, méretezett alaprajz a Néprajzi Múzeum épületéről, különösen az épületek befoglaló méretei vonatkozásában,
- jól olvasható, konkrét helyszínrajz, méretezett elhelyezési terv, hogy egészen pontosan, ténylegesen hová tervezik a Néprajzi Múzeum épületét elhelyezni, utaktól, beazonosítható, ismert tereptárgyaktól hány méterre?
- Jól olvasható, méretezett alaprajz a Fotómúzeum, illetve a Magyar Építészeti Múzeum épületeiről, különösen az épületek befoglaló méretei vonatkozásában, valamint kérem megadni, a föld alatti részek megépítéséhez szükséges felvonulási terület méreteit,
- jól olvasható, konkrét helyszínrajz, méretezett elhelyezési terv, hogy ténylegesen hová tervezik a Fotómúzeum, illetve a Magyar Építészeti Múzeum épületét elhelyezni mindkét esetben, utaktól, beazonosítható, ismert tereptárgyaktól hány méterre?
- Jól olvasható, méretezett alaprajz a Magyar Zene Háza épületéről, különösen az épületek befoglaló méretei vonatkozásában,
- jól olvasható, konkrét helyszínrajz, méretezett elhelyezési terv, hogy ténylegesen hová tervezik a Magyar Zene Háza épületét elhelyezni, az utaktól, ismert tereptárgyaktól hány méterre?
- Jól olvasható, méretezett alaprajz a Néprajzi Múzeum, különösen az épületek befoglaló méretei vonatkozásában, - jól olvasható, konkrét helyszínrajz, méretezett elhelyezési terv, hogy ténylegesen hová tervezik a Néprajzi Múzeum épületét elhelyezni, az utaktól, ismert tereptárgyaktól hány méterre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra. Segítő együttműködését előre is köszönöm.Zágon Zsuzsa

Határidőn belül megérkezett a válasz: 
Az építészeti tervpályázaton kiválasztott pályaművek teljes pályázati anyaga, az alaprajzokat is beleértve megtalálható a honlapunkon:http://www.ligetbudapest.org/index.php?p...


Köszönjük, ezt korábban magunk is megtaláltuk a honlapjukon.
Érdemi információ továbbra sincs.

Viszont ezzel a lendülettel megkaptuk az  összes épület Zárójelentését is, amit legalább a kutya sem kért.

Süketnek tetszik lenni, Tekintetes Kormány???

2015. április 17.

Rangos helyszínen, az Akadémia épületében rendezték meg a Széchenyi Akadémia és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont szervezésében a „Mindent a maga helyén – Múzeumliget vagy tudatos városfejlesztés" című, a Liget Budapest projekthez kapcsolódó városfejlesztési konferenciát.

Hogy a végén kezdjük: a konferencia zárásaként, közös állásfoglalást fogalmaztunk meg, melyet kézfeltartartással szavazva a résztvevők egyhangúlag elfogadtak:
Budapest harmonikus és fenntartható fejlesztése megköveteli, hogy az egyedi tervek és kiemelt beruházások illeszkedjenek a főváros elfogadott hosszú távú fejlesztési koncepciójához. A kulturális intézményhálózat fejlesztése során legyen elsőrendű cél történelmi és műemléki értékkel rendelkező, kihasználatlan épületállomány hasznosítása, a barnamezős területek rehabilitációja.
A „Múzeumliget" projekt ellentétes a fenti célokkal, ezért annak felfüggesztését és a múzeumok elhelyezésének újragondolását javasoljuk.
Budapest zöldterületeit a város életében betöltött, pótolhatatlan szerepüknek megfelelően, zöldterületként kell megőrizni. Legjelentősebb történeti kertünket, a Városligetet tájképi és természeti értékeit megőrizve, új épületek elhelyezése nélkül kell helyreállítani.
A kulturális létesítményeket, köztük a turizmust vonzó múzeumokat decentralizáltan célszerű elhelyezni, ami a látogatókat arra ösztönzi, hogy a város különös vonzerejét adó gazdag történelmi városszövet minél nagyobb részével ismerkedjenek meg.
A Nemzeti Galéria helye továbbra is a budai Várban legyen.
A Néprajzi Múzeum kerüljön a volt Mária Terézia laktanyába.
A Műszaki és Közlekedési Múzeum kialakításáról egy átfogó szakmai koncepció ismeretében döntsenek. A Biodóm sorsáról külön társadalmi vitát kell lefolytatni.

A hatalmas emeleti előadó zsúfolásig megtelt, nagyon aktuális és érdekes volt a program összeállítása és a meghívott előadók személye. (a MUT rendezvényei mindig teltházasok, az érte kapható kreditpont komoly vonzerő :)
net20150417 101419

Bővebben ...

Ellenvélemény a Baán-interjúhoz


"M I N K E T   I T T   H Ü L Y É N E K   N É Z N E K ..."
(Egy felzaklatott lakos véleménye az Olof Palme Házban
megrendezett fórumon 2014. októberben)


A Klubrádió Szabad Sáv című műsorában 2015.február 04–én Baán László, a Liget Budapest projekt tótumfaktuma (miniszteri biztos? kormánymegbízott?) volt a vendég.

Rangos Katalin, a riporter először a projekt indulásáról kérdezett, a pályázó építészirodák, a nyertes épületek, a projekt anyagi forrásai után érdeklődött.

Baán László sietve megnyugtatott mindenkit, az ütemezésnek megfelelően van pénz a projektre, a kormány a megfelelő időben biztosítja a szükséges forrásokat. Hivatkozott a múlt szombati Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatra, amely összesen 15 milliárd Ft-ot biztosít az idei munkákra.

Bővebben ...

További cikkeink...

Mi itt lakunk!

Helyi lakosok az Önkormányzatba? Egyszer érdemes kipróbálni!
Támogassa Ön is Egyesületünket és Várnai Lászlót, hogy Zuglóban
zuglói lakosok is dönthessenek fontos kérdésekben.